« بازگشت

معرفی گروه زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات  عربی

امام صادق (ع): زبان عربی را فرا بگیرید؛ زیرا عربی زبانی است که خداوند به آن زبان با مردم صحبت می کند.

 

فعالیت گروه زبان و ادبیات عربی به سال ۱۳۷۳ باز می گردد این گروه فعلا در گرایش زبان و ادبیات عربی دانشجو می پذیرد و در آینده بنا دارد در رشته مترجمی زبان عربی نیز دانشجو جذب کند. مقاطع  تحصیلی این گروه عبارتند از:

۱-کارشناسی: اکنون بیش از ۱۳۰ دانشجو در این مقطع و رشته مشغول به تحصیل هستند.

۲- کار شناسی ارشد: ۳۵ دانشجو در این مقطع و رشته مشغول به تحصیل هستند.

۳- دکترا:  گروه زبان و ادبیات عربی درسال ۱۳۹۲ در این مقطع تحصیلی دانشجو جذب نموده و هم اکنون بیش از ۲۶ دانشجو در این مقطع و رشته مشغول به تحصیل هستند.

آزمایشگاه زبان: گروه زبان و ادبیات عربی داری آزمایشگاه زبان است

کتابخانه تخصصی: به همت اساتید گروه و با کمک مسوولان دانشگاه گروه زبان و ادبیات عربی داری یک کتابخانه تخصصی است.


آخرین مطالب

هیچ نتیجه ای وجود ندارد